Monday, 1 January 2018

சவூதியில் பெண்கள் பணிபுரியும் கடைகளில் பரிசோதகர்களாக பெண் உத்தியோகத்தர்கள் நியமனம்!

பெண்கள் பணிபுரியும் மற்றும் பெண்களுக்கான பொருட்களை விற்பனை செய்தும் வியாபார நிலையங்களில் பரிசோதகர்களாக பெண் அதிகாரிகளை சவூதி அரேபியா நியமித்துள்ளது. 

சவூதியின் முக்கிய நகரங்களில் அண்மையில் இடம்பெற்ற 75 பரிசோதனைகளில் 18 கடைகள்  சட்ட விதிகளை மறீயமைக்காக இலுத்து மூடப்பட்டுள்ளன. இந்த கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் தொருடம் என்பதாக சவூதியின் வர்த்தக மற்றும் முதலீட்டுக்கான அமைச்சு விடுத்துள்ள செய்தியில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Author: verified_user

0 comments: