Wednesday, 2 August 2017

7 வயது சிறுமி யதுமினாவுக்கு இதய சத்திரசிகிச்சை உதவி கோரல்


குமுழமுனை பகுதியை சேர்ந்த 7 வயது சிறுமி யதுமினாவுக்கு இதய சத்திரசிகிச்சை செய்ய 5 இலச்சம் ரூபா தேவைப்படுகிறது உதவி செய்ய கூடிய நல் உள்ளங்களே உங்களினால் முடிந்த உதவியை செய்யுங்கள்.

தொடர்புக்கு - தாய் தர்சினி +94775196826.

மக்கள் வங்கி இலக்கம் - 020-2-001-6-0000861.

#Verified

Author: verified_user

0 comments: