கட்டார் றியால் 41.20 ரூபா, சவூதி றியால் 40 ரூபா இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்!

Published On Monday, 16 January 2017 | 15:33:00

இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதங்களின்படி

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 148 ரூபா 1 சதம் விற்பனை பெறுமதி 151 ரூபா 84 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 177 ரூபா 44 சதம். விற்பனை பெறுமதி 183 ரூபா 57 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 156 ரூபா 3 சதம் விற்பனை பெறுமதி 162 ரூபா 3 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 145 ரூபா 6 சதம். விற்பனை பெறுமதி 151 ரூபா 44 சதம்.

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 112 ரூபா 04 சதம் விற்பனை பெறுமதி 116 ரூபா 30 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 109 ரூபா 83 சதம். விற்பனை பெறுமதி 114 ரூபா 78 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 103 ரூபா 16 சதம். விற்பனை பெறுமதி 106 ரூபா 97 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 29 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 33 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 19 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 397 ரூபா 96 சதம், ஜோர்தான் தினார் 211 ரூபா 90 சதம், குவைட் தினார் 490 ரூபா 29 சதம், கட்டார் ரியால் 41 ரூபா 20 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 40 ரூபா 0027 சதம்.


ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 40 ரூபா 84 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.
Share this article :


0 comments:

இந்த செய்தி தொடர்பான உங்கள் கருத்தை பதிவிடவும்

 
Support : Blogger
Proudly powered by உண்மையின் பக்கம்
Copyright © 2016. உண்மையின் பக்கம் - All Rights Reserved