கட்டாரில் தண்டனைக்குரிய 113 போக்குவரத்து மீறல்கள்! அதிகம் பகிருங்கள்

Published On Saturday, 21 January 2017 | 15:24:00

கட்டார் போக்குரத்துப் போலிஸாரினால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள அபராதத்துக்குரிய 113 வாகன போக்குவரத்து மீறல்கள் இவைகள். இங்கு முறையே போக்குவரத்து மீறலின் வகை, அதற்கான அபராதத் தொகை மற்றும் அந்த போக்குவர்து மீறலினால் சாரதிக்கு கழிக்கப்படும் பாயின்ட்கள் போன்றவை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.


Share this article :


0 comments:

இந்த செய்தி தொடர்பான உங்கள் கருத்தை பதிவிடவும்

 
Support : Blogger
Proudly powered by உண்மையின் பக்கம்
Copyright © 2016. உண்மையின் பக்கம் - All Rights Reserved