Sekar_Swiss SivaTravel Sekar_Swiss Sekar_Swiss

Dec-13க்குப் பிறகு கட்டார் வர இருப்பவரா? அப்படியா இந்த 24 விடயங்களைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்!

Published On Thursday, 8 December 2016 | 14:19:00

(தற்காலிகமாக ஆங்கிலத்தில் பிரசுரம் செய்கின்றோம். கூடிய சீக்கிரம் தமிழில் தர முயற்சி செய்கின்றோம் - நன்றி )
Moving to a new country has its own stresses and hurdles, it isn’t as easy as it sounds. Every years thousands of expats move to Qatar for the purposes of employment, however, in the recent times changes have been made to many rules that in one way or another affect expats such as the Kafala Law. 
Moving to new place entails a lot of planning, sorting out relevant documents, adapting to a new environment and then socializing with a whole bunch of new people, the experience can be hectic to say the least. 

Today we bring you a list of things that new expats must know while trying to adjust to life in Qatar. Here’s the list: 

1. Employment of expats in Qatar would now be entirely governed by contracts.
2. The post-residency restrictions have been scrapped, the previous restrictions imposed a two-year ban on a new work visa; such restrictions will no longer be legal.
3. No approval from former employer if he is recruited by a new employer.
4. Worker who has got a new contract to work in Qatar can come back even on the next day.
5. Exit permit will not be required for travel it will become invalid with enforcement of new law.
6. To leave country employee needs to inform his employer before three days and apply through in Metrash 2 system.
7. All employment contracts of all expatriate workers who are already here will be replaced with new contracts by the end of this year. 
8. Date he has signed the fresh employment contract will be the date from his contract would be counted.
9. Employment contract has to be approved by the Ministry of Labour and Social Affairs.
10. Closed contracts shall not exceed a period of five years.
11. Employees with Open-ended contracts can move to another employer after spending a minimum of five years with the first employer.
12. Workers with fixed job contracts can change their work and sign new contracts if they wish so at the end of the contract period without any NOC but approval from the Ministry of Interior and the Ministry of Labour and Social Affairs.
13. An expat can also move to another sponsor with the approval of MOI and MOLSA if the sponsor is dead or the company no longer exists for any reason.
14. QR50, 000 fine and jail terms of up to three years for recruiters who allow their employees to work for other parties without prior official approval.
15. QR10, 000 to QR25, 000 fine for keeping passport of expatriate employee. 
16. The first priority for appointment to Government and public jobs will be given Qatari nationals, followed by children of Qatari women married to non-Qataris, then non-Qatari spouses of Qatari citizens, then citizens of GCC countries and Arab expats and lastly nationals of all the other countries. 
17. The new human resources Law mandates that all Government and public sector employees are entitled to allowances such as housing, social bonus, transportation and overtime bonus among others.
18. All newcomers wishing to work and live in Qatar are required by law to undergo a health screening after landing in the country to be able to receive a Work Residence Permit (RP).
19. Newcomers are required to first obtain a blood-type certificate from any clinic for a nominal fee before undergoing the Medical Commission exam, which comprises of a blood test and chest X-ray.
20. All expats must carry RP cards with them as these cards contain vital information such as blood group, nationality, passport number etc. 
21. Drinking in Qatar is regulated and people need a liquor permit for drinking, which can be had after duly getting a permission from one’s sponsor and an interview to attest that you are not a Muslim. Qatar being a Muslim country regulates the flow of alcohol into the country, hence, alcoholic beverages are strictly prohibited from entering the country with an individual, and the beverages will be confiscated upon discovery at the airport. 
22. Qatar follows a zero-tolerance policy when it comes to dealing with people who indulge buying, selling, transporting, manufacturing or consuming narcotic drugs. Law No. 9 on Control and Regulation of Narcotic Drugs and Dangerous Psychotropic Substances (NDDPS) stipulates fines of up to QR500, 000 and even death sentences for repeat offenders. 
23. Dressing modestly is very important as dressing otherwise will be inferred as disrespectful towards the country’s customs, traditions and religion. Dressing I a manner that can be deemed, can land you in jail for six months or make you pay a fine of up to QR3, 000 or both. In fact, Article 57 of Qatar’s constitution says, “The respect of the Constitution, compliance with the laws issued by Public Authority, abiding by public order and morality, observing national traditions and established customs is a duty of all who reside in the State of Qatar or enter its territory.”
24. Hurting religious sentiments come under the Social Crimes chapter of the Qatari Penal Code and can invite fines of up to QR10, 000 and imprisonment up to 10 years according to the “Crimes Related to Religions and the Violability of the Dead” chapter of the penal code.
மூலம்.
Share this article :


0 comments:

இந்த செய்தி தொடர்பான உங்கள் கருத்தை பதிவிடவும்

 
Support : Blogger
Proudly powered by உண்மையின் பக்கம்
Copyright © 2016. உண்மையின் பக்கம் - All Rights Reserved